Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

4305 886a 500
Reposted frommr-absentia mr-absentia viagdaanka gdaanka
Reposted fromFlau Flau
Reposted fromFlau Flau
Reposted fromFlau Flau
4551 d150 500
Reposted fromspacelien spacelien viagdaanka gdaanka
2719 27eb
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viagdaanka gdaanka
3753 3dcf
Reposted fromkarahippie karahippie viakarna karna
8319 45a3 500
3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viaBalladyna Balladyna

September 17 2018

8748 82cb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabisia bisia
Zugspitze & Seebensee

September 12 2018

6687 1d64
Reposted fromzciach zciach viaKrzychulec Krzychulec
4608 7657 500
Reposted frompiehus piehus viaeternaljourney eternaljourney
Pamiętaj, nigdy nie możesz być bezbronna. Nigdy nie możesz pokazać, że jesteś od kogoś słabsza. Gdy ktoś Cię obrazi, bij. Gdy Cię uderzy, oddawaj dwa razy mocniej. Pamiętaj, że jesteś najmądrzejsza, najładniejsza i najlepsza i żaden śmieć nie ma prawa Tobą pomiatać.
— Jakub Żulczyk "Instytut"
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viabukazla bukazla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl