Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

Są miejsca, w których nigdy nie powinniśmy się znaleźć. Są osoby, których nigdy nie powinniśmy poznać. Najczęściej jednak za późno orientujemy się, że coś jest nie tak, ale wtedy już nie można się wycofać.
— K.N. Haner

March 10 2019

8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaavooid avooid
Do not expect people to tell you the truth because they also lie to themselves.
— Don Miguel Ruiz, The Four Agreements (via Transcend)
8529 29f2 500
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
8720 7a9d 500
Reposted fromoll oll viakarmacoma karmacoma
Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
1840 4740 500
Reposted fromFlau Flau viatractable tractable
'To nie jest kraj dla ludzi o delikatnej skórze. Jeśli ktoś ma skłonności do depresji, nie lubi ciemności i deszczu, to dajemy takiemu komuś najwyżej rok. Islandia zweryfikuje wszystko, co ze sobą przywiozłeś: nadzieje, obawy, zapas gotówki, nawet miłość. Jeśli będziesz się wahać, ten kraj nie da ci szans.' 
Berenika Lenard – Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii 
3090 fb22 500
9280 d5ea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetchocolate sweetchocolate
1928 299e 500
Reposted fromFlau Flau

February 28 2019

6135 352c 500
Under the Icelandic aurora
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaeglerion eglerion
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viafischikella fischikella
6046 456a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakrajes1993 krajes1993
6297 d90a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaolimpia olimpia

January 30 2019

Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl