Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2020

5085 6577 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viazzuuoo zzuuoo

February 02 2020

5367 8c2b
Reposted fromNobodyspecial Nobodyspecial viasyrena syrena
Sponsored post
Reposted byLegendaryy Legendaryy
8376 7ebd 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viakoni koni
Reposted fromFlau Flau viajarlaxle jarlaxle
Reposted frombluuu bluuu viagdaanka gdaanka
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
— znalezione.
Reposted fromlovvie lovvie viathenatuss thenatuss
3974 afe6 500
Reposted fromWarpRider WarpRider viazielonyszalik zielonyszalik
5049 9ee3 500
Reposted fromGodislove Godislove viastoryofmylife storyofmylife
9752 81bc 500
Birdman, A.G. Iñárritu (2014)
Reposted frommovieguy movieguy viafreska freska
6296 bc00
Reposted fromamphetamine amphetamine viajacoszek jacoszek
0553 9b8a 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreska freska
1119 0826 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastoryofmylife storyofmylife

January 17 2020

Reposted fromkauah kauah viarocktenner rocktenner
5029 bdc6
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues viakrukowate krukowate
3391 b2b2
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viakrukowate krukowate
1248 9f81
Reposted fromipo ipo vialittlemouse littlemouse
3656 846e 500
M. Hłasko, Robotnicy
Reposted fromvaporous vaporous viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...